Metha, z.ú.
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ 270 16 218
č.ú. 299387624/0300
Adiktologická poradna

Informace pro klienty

Specializovaná ambulantní léčebná a preventivní péče poskytovaná uživatelům všech typů návykových látek, patologickým hráčům a lidem trpícími obdobnými poruchami. Odborné poradenství pro jejich rodinné příslušníky a blízké osoby.

Adresa:
Adiktologická poradna
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
2. patro, dveře č. 56 a 55

Provozní doba:
Pondělí: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00Poskytované služby
 • Komplexní diagnostika závislostí a včasná diagnostika problémového chování, které může vést k závislosti
 • Detoxikace v domácím prostředí
 • Individuální a rodinná terapie
 • Edukace v oblasti stádia vzniku a forem závislostí, prevence relapsu
 • Krátké intervence a krizové intervence
 • Podpora a motivace k udržení abstinence
 • Prevence relapsu
 • Zprostředkování pobytové léčby
 • Pomoc při komunikaci s ostatními institucemi (zdravotní zařízení, úřady, soudy, školy apod.), se souhlasem klienta
 • Ambulantní udržovací doléčování po pobytové léčbě nebo podpora abstinence po výkonu trestu
 • Podpora a stabilizace vztahů partnerských, rodinných
 • Podpora a stabilizace vedoucí ke zlepšení pracovní schopnosti klienta
 • Konzultace rodinným příslušníkům, se souhlasem klienta
 • Sociální práce s cílem ke stabilizaci sociálních podmínek klienta (začlenění klienta do společnosti, zpět do rodinných vztahů, zaměstnání, bydlení, studia apod.)Jak žádat o službu:
Po, Čt: 8 – 17 hod. Telefonicky nebo mailem: 775 567 704, havlova@osmeta.cz

Nezletilé děti přichází v doprovodu svých zákonných zástupců.
Uvedené služby jsou poskytovány zdarma.

Důvody odmítnutí služby
Nemůžeme poskytovat služby osobám s mentálním postižením bez doprovodu zákonného zástupce, osobám postiženým sluchově a řečově bez doprovodu tlumočníka, osobám neznalým českého jazyka bez tlumočníka a osobám v akutní agresi.