Metha, z.ú.
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ 270 16 218
č.ú. 5000035732/7940
Adiktologická poradna

Adiktologická poradna - ambulantní léčba závislostí

Specializovaná ambulantní péče poskytovaná uživatelům všech typů návykových látek, patologickým hráčům a lidem trpícími obdobnými poruchami.

Vedoucí poradny: Mgr. Bc. Božena Havlová, sociální pedagog, adiktolog

Psychoterapie a psychologické poradenství: PhDr. Alena Bohmová

Kontakt: havlova@osmeta.cz, 775 567 704

Provozní doba:
Středa: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00Klientům nabízíme:
Odborné poradenství pro osoby závislé nebo závislostmi ohrožené, jejich rodinné příslušníky a blízké osoby
  • Komplexní diagnostika
  • Individuální a rodinné poradenství
  • Krizové intervence
  • Sociální práce
  • Edukace rodinných příslušníků a blízkých osob
  • Poradenství pro klienty motivovaných k léčbě, pomoc při výběru léčebného zařízení
  • Poradenství pro klienty vracejících se z léčebných zařízení, prevence relapsu
  • Poradenství k detoxikaci od návykových látek v domácím prostředí
  • Konzultace a poskytovaní informací odborné i laické veřejnosti
Jak žádat o službu:
Telefonicky nebo osobně: St, Čt 8 – 17 hod.
E – mailem: havlova@osmeta.cz

Nezletilé děti přichází v doprovodu svých zákonných zástupců.
Uvedené služby jsou poskytovány zdarma.